𝗖𝗼́ 𝗰𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗮𝗶 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗯𝗮̀𝗼 𝗺𝗮𝗻𝗴 đ𝗼̂𝗶 𝗰𝗮́𝗻𝗵 𝗻𝗵𝗼̉ – 𝗚𝘂̛̉𝗶 𝗹𝗼̛̀𝗶 𝘆𝗲̂𝘂 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗰𝗼̂ 𝗴𝗮́𝗶 𝘁𝗮̣𝗶 𝗠𝗲̂ 𝗟𝗶𝗻𝗵!!!

Chuyện là có một nam thần người vùng cao đẹp hút hồn biết bao cô gái khắp gần xa, nhưng chàng lại thầm thương trộm nhớ một cô gái đặc biệt ở Mê Linh Coffee Garden. Từ đó, chàng trai thường dạo quanh khắp Mê Linh để tìm gặp lại người trong lòng.

😭😭😭 Nàng thơ đâu rồi? Nàng đánh rơi người yêu cực phẩm rồi nè!

𝗖𝗼́ 𝗰𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗮𝗶 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗯𝗮̀𝗼 𝗺𝗮𝗻𝗴 đ𝗼̂𝗶 𝗰𝗮́𝗻𝗵 𝗻𝗵𝗼̉ – 𝗚𝘂̛̉𝗶 𝗹𝗼̛̀𝗶 𝘆𝗲̂𝘂 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗰𝗼̂ 𝗴𝗮́𝗶 𝘁𝗮̣𝗶 𝗠𝗲̂ 𝗟𝗶𝗻𝗵!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên